Yili, Xinjiang, China

Landscape in Yili, Xinjiang, China.